Stowarzyszenie

Custos Renis w Rzeszowie

Motto:

„Wszystko, co wielkie

jest wielkie przez serce”

(C. K.Norwid).

Jesteśmy  nowo powstałym stowarzyszeniem o nazwie: Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Dializowanym Dzieciom i Dorosłym Custos Renis ( łac. opiekun nerek ).  Dzięki uprzejmości Marszałka Województwa Podkarpackiego  Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Ośrodku Dializoterapii w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Pomysł utworzenia Stowarzyszenia powstał kilka lat temu i wynikał z potrzeby pomocy wykraczającej ponad standard proponowany przez NFZ osobom dotkniętym chorobami nerek.

Pierwszy projekt statutu stworzył leczony nerkozastępczo pacjent po rozmowie z lekarzem Ośrodka Dializoterapii  na temat ograniczeń wynikających z choroby i stosowanego leczenia. Z wielu  powodów nie doszło jednak wówczas do powołania tego stowarzyszenia. Na początku 2013r. powrócono do tematu. Po kilku miesiącach Custos Renis zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Wybrano również logo Stowarzyszenia. Jego twórcą jest pani Katarzyna Żak, która nieodpłatnie opracowała projekt wzoru graficznego.

Członkami stowarzyszenia są głównie osoby  dotknięte chorobami nerek, ich rodziny, przyjaciele i znajomi a także  pielęgniarki i lekarze. Funkcję prezesa pełni pani Agnieszka Gala- Błądzińska.

Naszym celem jest pomoc i wsparcie dzieciom i dorosłym z uszkodzeniem nerek a w szczególności chorym dializowanym i po transplantacji nerki. Poprzez naszą działalność pragniemy aby jakość i warunki ich życia uległy poprawie. Zamierzamy również pomagać rodzinom chorych. Nasza działalność skupia się także  na ochronie i promowaniu zdrowego stylu życia. Choroby nerek dotykają wielu ludzi, a propagowanie wiedzy z tej dziedziny poprzez dostępne środki przekazu jest potrzebne. Między innymi z tego powodu, dzięki uprzejmości i zaangażowaniu pana Macieja Jurkowskiego stworzona została strona internetowa Custos Renis ( www.custosrenis.rzeszow.pl ).

Chcemy aby na stronie internetowej zespół pielęgniarek i lekarzy związanych ze Stowarzyszeniem udzielał porad medycznych dla chorych i ich rodzin, również w ramach wykładów i spotkań organizowanych przez nas. Pragniemy zachęcić osoby związane pośrednio i bezpośrednio z problemem chorób nerek do czynnego włączenia się w pracę i rozwój naszego projektu. Taka praca może być rodzajem  rehabilitacji oraz samorealizacji.

Osoby chore często muszą pogodzić życie rodzinne i zawodowe z koniecznością przewlekłego leczenia. Chcielibyśmy ułatwiać tym ludziom łączenie pracy zawodowej i terapii.  Zamierzamy  wspierać i pomagać w organizacji opieki nad chorymi. Chcielibyśmy również  promować i organizować aktywne formy wypoczynku dla dzieci i dorosłych zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu. Będziemy promować przeszczepy rodzinne i wspierać osoby zdecydowane na taką formę leczenia.

Mamy nadzieje, że uda nam się wspólnie osiągnąć zamierzone cele, które w większości przypadków są niemożliwe do realizacji przez jednostki.

Stowarzyszenie działa dopiero od kilku miesięcy i zmaga się z wieloma nieraz prozaicznymi  problemami. Jednak sił do pracy dodają nam małe radości dnia codziennego jak np.: wsparcie zawodników Mistrza Polski w Siatkówce Asseco Resovia Rzeszów, którzy bezinteresownie podarowali na rzecz Stowarzyszenia autografy przeznaczone na aukcje charytatywną.

Zapraszamy osoby pragnące włączyć się w naszą działalność do współpracy.

W imieniu członków Stowarzyszenia Custos Renis

Urszula Jarząb