Kontakt

Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Dializowanym Dzieciom i Dorosłym CUSTOS RENIS
35-301 Rzeszów ul.Lwowska 60
NIP 5170363684
Regon 181013203
KRS 0000474900
numer konta bankowego
BOŚ Bank 91 1540 1131 2113 9145 3624 0001

nr tel. +48 722 167 748
biuro@custosrenis.rzeszow.pl